Firma Tineri

Pentru ca o idee de afaceri sa se transpuna in realitate, primul demers pe care il are de facut un intreprinzator este acela de a infiinta o societate comerciala.

PASI INFIINTARE FIRMA:

1.Primul pas in vederea infiintarii unui S.R.L - D. (SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA – DEBUTANT) il reprezinta verificarea disponibilitatii si rezervarii denumirii societatii;

2. Al doilea pas il constituie stabilirea sediului social al societatii si inregistrarea actelor de proprietate la ANAF pentru eliberarea certificatului pentru spatiul social si adeverintei care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

3. In continuare in cazul imobilelor aflate la bloc este obligatoriu acordul asociatiei de proprietari, si vecinii cu pereti comuni (sus, jos, stanga, dreapta);

4. Urmatorul pas il reprezinta completarea Actului Constitutiv care va contine: datele de identificare ale asociatilor, forma de organizare, denumirea societatii, indicarea sediului social, sediu sedundar (punct de lucru - daca este cazul), activitatea principala, activitatea secundara, se va stabili capitalul social si cota de participarea asociatilor la profit si pierderi,se va numi minim un administrator, care va avea un mandat pe o perioada stabilita de asociati (limitata sau nelimitata);

5. Dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutive;

6. Urmatorul pas il reprezinta declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre asociati/administratori/ din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

7. Administratorii viitoarei societatii se vor prezenta in fata notarului pentru obtinerea specimenului de semnatura;

8. Inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se va afla sediul societatii comerciale;

9. Ridicarea de la Oficiul Registrului Comertului a certificatului de inmatriculare a societatii.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata - debutant (S.R.L.- D.)- va cuprinde urmatoarele documente:

Cererea de inregistrare se solutioneaza de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului care dispune prin incheiere inmatricularea societatii.
In temeiul incheierii judecatorului delegat prin care s-a autorizat constituirea societatii si s-a dispus inregistrarea ei, oficiul registrului comertului elibereaza certificatul de inmatriculare in 3 zile de la data depunerii dosarului complet.