Firma Tineri

FACILITATILE OFERITE DE OUG PRIVIND STIMULAREA TINERILOR INTRERPINZATORI:

In vederea stimularii micilor afaceri nou lansate de intreprinzatorii debutanti, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, beneficiaza de urmatoarele facilitati:

a) acordarea de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.
Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

b) garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Miflocii S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei;

c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calcului drepturilor prevazute de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut relizat lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerului, pentru inregistrarea microintreprinderii;

e) consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M. si Coopertatie (O.T.I.M.M.C.) al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) in a carui raza de competenta isi are sediul.

OBLIGATII SPECIFICE FIRMELOR

In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;

b) sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, si sa mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;

c) sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;

d) sa depuna la A.I.P.P.I.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres.