Firma Tineri

FACILITATI PENTRU TINERI INTREPRINZATORI OPERABILE DIN FEBRUARIE 2010

PRIN INTREPRINZATOR TANAR, care intentioneaza sa desfasoare, pentru prima data, activitate economica, denumit in continuare intreprinzator debutant, se intelege persoana fizica majora, in varsta de pana la 35 ani, care, in mod cumulativ:
1. declara pe propria raspundere, in conditiile legii, anterior inmatricularii societatii in registrul comertului, ca nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat, membru al organelor statutare si nici calitatea de membru in cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
2. si infiinteaza o societate comerciala de forma celei cu raspundere limitata.

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

intermedieri financiare si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).

IMPORTANT!

Prin derogare de la art. 36 din Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime "societate cu raspundere limitata - debutant- sau abrevierea "S.R.L. - D.;
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, beneficiaza de urmatoarele facilitati:

Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin efectul legii:

In situatia cesionarii partilor sociale dintr-o microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, acordarea facilitatilor:

Echipa de avocati specializati in drept comercial din cadrul firmatineri.ro, sprijina tineri intreprinzatori sa isi constituie forma S.R.L. - Debutant.

SERVICIUL CUPRINDE: